Om arkitektene

Skroll ned

Møt arkitektene

Sanden + Hodnekvam arkitekter er et ungt arkitektkontor som arbeider med prosjekter i alle skalaer, med fokus på bolighus og fritidsboliger. John Sanden og Ingvild Hodnekvam etablerte kontoret i 2011 etter å ha blitt premiert i verdens største arkitektkonkurranse for studenter, 120 hours. I 2012 fikk de Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur. I 2014 ble kontoret valgt til å tegne Wenghuset, Norges første My Comfort-hus.

4

Dette sier arkitektene om Wenghuset

Boligen blir bygget oppe i dalsiden sør for Lillehammer, med stor utsikt over Mjøsa. Ved å bygge i tre etasjer blir fotavtrykket minst mulig, samtidig som hage og ubebygd areal blir størst mulig.

Tomten blir godt utnyttet. Boligen blir kompakt og holder godt på varmen. Tomta skråner mot sørvest med en sjeldent fin utsikt over Mjøsa. Bygningen strekker seg fra terrenget og landskapet frem mot lyset, lufta og utsikten, og gir med sin slanke bygningskropp kort avstand til fasade og utsikt. Ved å legge bygningen på tvers av terrengfallet får man en god variasjon i romkvaliteter med kontrasten fra å være inne i bakken til å komme opp og ut til lys og utsikt. Den slanke toppetasjen får både direkte utgang til bakkeplan samtidig som den byr på en luftig og fantastisk utsikt, og dagslys fra alle himmelretninger.

Om huset

Den øverste etasjen med stue og kjøkken får utsikt i alle retninger, med mulighet for skjerming mot lysløype i bakkant, samt en romslig terrasse mot sørvest. Planløsningen er kompakt og rasjonell.

Både fra uterom på bakkeplan, terrasse, soverom og oppholdsrom får man oppleve den eksepsjonelle utsikten.

Soverom, bad og treningsrom er plassert i etasjen under. Ved å plassere oppholdsrom og soverom i separate etasjer kan vi skape god termisk komfort i husets ulike soner. Soverommene får naturlig noe lavere temperatur, samtidig som stue og kjøkken får varmegevinsten av å være plassert i husets øverste etasje. For Heidi er trening og restitusjon viktig. Huset har derfor fått et mørkt og svalt soverom, og et luftig og lyst treningsrom.

Det store treningsrommet kan lett gjøres om til to gode soverom når dette blir aktuelt. Husets planløsning er generelt fleksibel og kan enkelt endres ettersom brukerens behov og livssituasjon endres. Huset er kompakt med lite gangareal, samtidig som det er tilpasset tomtens kvaliteter og brukers behov. Den kompakte bygningsmassen er visuelt brutt opp i tre volumer, for å gi det en god menneskelig skala.

Bygningens yttervegger er i lys grå puss, med vindusrammer og detaljering i norsk treverk. Dette vil gi huset et skulpturelt og rent uttrykk, samtidig som den presise bruken av treverk gir huset en særegen identitet.

I Norge oppholder vi oss nærmere 90% av tiden innendørs, noe som gir en helt annen livssituasjon enn for et par generasjoner tilbake. Husene bør derfor også være utformet annerledes, og gi god kontakt med naturen og utsikten utenfor. Vi mener at det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å lage arkitektur av høy kvalitet. Arkitektur med holdbare materialer og gode løsninger er en varig og bærekraftig måte å bygge hus på.

Gode materialer og produkter er svært viktige for å bygge miljøvennlige hus, men for å skape virkelig gode hjem er det helt essensielt å tilpasse boligen til stedet og brukeren. Hver eneste tomt er unik. Gjennom god arkitektur og planlegging kan boligen forsterke stedets kvaliteter ved hjelp av fine og brukervennlige uterom, innramming av utsikt, kartlegging av solforhold, trær og annen vegetasjon.

Norge har store temperaturforskjeller. Store temperatursvingninger gjennom året gir store forskjeller i krav til oppvarming og nedkjøling. Wenghuset skal derfor både ha naturlig og mekanisk ventilasjon, slik at man på varme sommerdager kan lufte naturlig med åpne vinduer, samtidig som man får hjelp av en tett bygningskropp og god mekanisk ventilasjon på vinterstid.

Wenghuset skal være et hus som byr på det beste fra to verdener – med nyskapende tekniske løsninger fra byggebransjen, og nøye planlagt arkitektur med gode og varige kvaliteter.