My Comfort er fremtidens måte å bygge på!

Skroll ned
lev-1

LEV – Alltid riktig temperatur

Vannbåren gulvvarme med kort responstid, effektiv varmegjenvinning, energiglass og solavskjerming i kombinasjon med tunge byggematerialer (og grønne tak) sikrer jevn, men gjerne variert temperatur i alle rom og godt inneklima.

Mer info

Et hus med perfekt temperatur i alle rom er mange huseieres største ønske. For Heidi er dette ekstra viktig, når hun først er hjemme skal alt være på stell. Slik får hun en stue som ikke er for kald og et soverom som ikke er for varmt, og hvor temperaturen i de ulike rommene er stabil året rundt. Akkurat som Heidi vil ha det. Varme og ventilasjon Huset skal i størst mulig grad benytte bærekraftig oppvarming og strøm, det får et intelligent og miljøvennlig oppvarmingssystem. Man skal kunne variere temperaturen fra rom til rom, eksempelvis lavere temperatur i soverommene enn i stuen, og det skal være enkelt og intuitivt å endre romtemperaturen. Huset får vannbåren gulvvarme i kombinasjon med gjenvinningssystem, og på soverommene skal gulvvarmen ha lav responstid. Mot syd installeres solavskjerming på store glassflater for å minimere risiko for overoppheting. Huset skal være utstyrt med et ildsted. Både fordi det er et ønske fra Heidi, men også fordi dette forbindes med hygge og komfort i tillegg til å være en god varmekilde. Termisk masse (tunge materialer) hjelper til å holde en jevn temperatur og et godt inneklima.

Heidi ønsker seg et hus

• med lavt strømforbruk
• uten varmeovner i hvert eneste rom
• med jevn og behagelig temperatur hele året
• med personlig tilpasset inneklima

LES MER PÅ MY-COMFORT.NO HER

hor-1

HØR: Behagelig lydmiljø i boligen

Tungt murverk, absorberende materialer og lyddempende glass bidrar til en bolig med behagelig lydmiljø, god taletydelighet, minimal lydgjennomgang mellom rom og etasjer samt effektiv isolasjon mot støy utenfra.

Mer info

Lydmiljøet i en bolig er kanskje noe du ikke nødvendigvis tenker på. Men tenk etter hvordan det låter når du er i et rom med høyt til tak, harde gulv- og veggflater, uansett om det er i et hus eller på en restaurant. Lydnivået er høyt og lyden spretter omkring og lager ekko som gjør det vanskelig å høre eller snakke sammen. For Heidi er det svært viktig å ha et harmonisk lydmiljø i rommene samt at hun ikke forstyrres av lyd utenfra, for å kunne restituere seg og sove godt.

Wenghuset har systemer som sikrer god lydisolasjon fra lyder mellom rom, samt fra lyder utendørs. Ikke minst er lydnivået og taletydeligheten i rommene behagelig, selv med mange mennesker til stede, fordi huset har effektive og estetisk tiltalende akustikktak.

Gode etasjeskillere er også viktig for å unngå trinnlyd mellom etasjene. Spesielt viktig er det dersom huset også inneholder en separat boenhet/hybel.
I Wenghuset vil vi benytte oss av lydabsorberende materialer, som perforerte gipsplater og mineralull. Dette vil forbedre taletydeligheten og redusere luftbårne lyder og trinnlyd. Noe som også vil påvirkes ved valg av tak, gulv og utforming av vegger.

Heidi ønsker seg et hus

• som demper støy fra omgivelsene
• hvor hun ikke kan høre naboene
• hvor hun kan være høylytt uten å forstyrre andre

LES MER PÅ MY-COMFORT.NO HER

se-1

SE – Alltid maksimalt dagslys

Store glassflater, vinduer i alle himmelretninger, innvendige glassvegger og –dører, samt en åpen arkitektur gir optimal utnyttelse av det naturlige lyset og lite behov for kunstig lys

Mer info

Det visuelle er viktig når man bygger hus. Spesielt er det viktig å være bevisst på hvordan naturlig lys kan påvirke trivselen i et rom. Heidi vil ha mest mulig dagslys på dagen, og ønsker at det er så mørkt som mulig om natten. Slik vil hun føle seg opplagt på dagtid, samtidig som hun er sikret en god natts søvn. Noe som kan ha god effekt på dagsformen og prestasjonene hennes.

Dagslys – Lys fra flere himmelretninger i hvert rom – eventuelt ved bruk av innvendige vinduer eller dører av glass, sikrer minimalt behov for tilførsel av kunstig lys. Plassering av vinduer er også selvsagt av betydning. Vinduer som plasseres høyt på veggen i et dypt rom gjør at dagslyset slipper langt inn i rommet.

Grønne tak – Grønne tak er ikke bare vakre å se på, de har også bærekraftige kvaliteter. Først og fremst bidrar de til å fordrøye avrenning av vann fra taket når det regner kraftig, og slike tak bidrar også til biodiversitet. Om sommeren gir fordamping redusert kjølebehov innendørs, og om vinteren kan isolasjonsegenskapene redusere oppvarmingsbehovet. Grønne tak kan også bidra til å redusere støy utenfra.

Heidi ønsker seg et hus
• med mest mulig naturlig lys
• uten sjenerende reflekser og gjenskinn
• som har kontakt med naturen og utearealet

LES MER PÅ MY-COMFORT.NO HER

pust-1

PUST: Alltid frisk luft

Materialer med lav eller ingen skadelig avgassing i kombinasjon med et effektivt behovsstyrt ventilasjonsanlegg sikrer god luftkvalitet, lavt CO2- nivå og riktig luftfuktighet.

Mer info

Luftkvalitet er ekstremt viktig. Alle kjenner den ubehagelige følelsen det er å komme utenfra og inn i et rom med tung og tett luft. For tørr luft er også ofte et problem i dagens nybygg, rett og slett fordi husene er for tette og ventilasjonen ikke fungerer optimalt. For Heidi er det naturligvis viktig at luftkvaliteten i hjemmet hennes er så god som mulig. My Comfort sikrer god luftkvalitet innendørs med blant annet bruk av lavemitterende materialer, lavt C02-nivå og riktig luftfuktighet. Alt kan enkelt kontrolleres via et intuitivt og behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Huset har godt isolerte bygningsdeler som minsker energibehovet for oppvarming.

Heidi ønsker seg et hus
• med konstant tilførsel av frisk og ren luft
• uten tung ”inneluft”
• som bidrar til å holde henne våken og opplagt

LES MER PÅ MY-COMFORT.NO HER

spar-1

SPAR: Ingen økonomiske bekymringer

Miljøvennlige materialer med lang holdbarhet, enkle og vedlikeholdsvennlige overflater, energigjenvinning og fleksible romløsninger gir et hus med lavt strømforbruk, lave vedlikeholdskostnader, liten miljøbelastning og god totaløkonomi.

Mer info

Når Heidi nå skal bygge hus, er det særlig miljøaspektet og det at huset vil trenge lite vedlikehold som er viktig for henne. Men for husbyggere generelt er nok kostnadsbildet en avgjørende parameter. Det er mange økonomiske fordeler ved Wenghuset:

– Det trenger minimalt med vedlikeholdsarbeid, og er meget enkelt å rengjøre.
– Huset består av produkter og løsninger med lang holdbarhet.
– Fokus på gjenvinning gir lave energikostnader.
– Designet på bygningskroppen og den gode isolasjonen huset har er optimalt i forhold til energiforbruk.
– Huset har fleksible løsninger som er enkle å endre. Eksempelvis kan utleiedelen lett gjøres om til ekstra soverom.

Heidi ønsker seg et hus

• med lave strømregninger
• som trenger lite vedlikehold
• som ikke koster en formue å bygge
• med minimal miljøbelastning