Høst er innetid!

Mens gradene på utetemperaturen synker og dagene raskt blir kortere, øker vårt behov for trivsel og komfort innendørs. Men hvordan sørger du for god bolig-komfort?

I gjennomsnitt er vi eksponert for boligforhold i to tredjedeler av våre liv. Hvis vi tar med andre innemiljø som barnehage, skole, transport, og arbeid blir samlet eksponering over 90%.

Kvaliteten på inneklima kan være svært variabelt, og ofte opplever vi dårlig inneklima gjennom plager og ubehag. På høst- og vinterstid merkes det gjerne på følelsen av tørr luft og irriterte slimhinner i øyne og luftveier. Luktplager også irriterende, og for noen av oss gir det såpass sterke reaksjoner som hudplager, hodepine og trøtthet.

Boligen er en særdeles viktig arena for barn – det er her de oppholder seg mest. Samtidig er det der de vanligste inneklimaproblemene ofte oppstår; det er mye i luften vi puster inn som kan skade barns helse på kort og lang sikt.

Både helse og trivsel er grunnleggende viktig for oss mennesker, og et mål i folks hverdag. Hvordan sørger man så for trivsel i boligen? Løsningen er å se helhetlig på  alle de ulike områdene med komfort som en bygning kan sørge for slik at trivselen økes. Hos Saint-Gobain ønsker vi å sette mennesket i sentrum av boligen, og derfor har vi utviklet en rekke løsninger som vil skape komfort og velvære.

Vår opplevelse av komfort i boligen påvirkes av fire overordnede områder:

  • Termisk komfort: temperatur, luftfuktighet og trekk
  • Akustisk komfort: støy utenfra, lydvibrasjoner
  • Visuell komfort: dagslys, gjenskinn, utsikt og estetikk
  • Frisk luft komfort: tilførsel av frisk luft, reduksjon av forurensning fra mennesker, dyr, rengjøringsartikler og materialer som tøy og møbler

I tillegg vil økonomisk komfort være tilknyttet reduksjon av kostnadene til oppvarmning og vedlikehold av boligen.

Wenghuset bygges med My Comfort by Saint-Gobain for å gi Heidi de beste rammer for trivsel og helse, og for å oppnå optimal bokomfort. For å lære mer om hvordan My Comfort-løsningene kan påvirke din bolig-komfort, se my-comfort.no

 

 

 

 

Publisert 28. oktober 2016 av Heidi Weng